Fakta og regler for

 • Netværket ejes og drives af Otto Bundgaard, Reklamika og har til formål at styrke medlemmernes personlige udvikling og deres virksomheders trivsel.
 • Vi har brancheeksklusivitet, således at der kun kan sidde et medlem pr. branche.
  Gråzone overlapninger kan forekomme.
 • Alle medlemmer i netværket forpligtiger sig ved deres medlemsskab, at de vil udøve tavshedspligt om al følsom information, som de bliver bekendt med i netværket.
 • Medlemmerne består primært af virksomheds ejere og virksomhedsledere.
  Medlemmerne kommer primært fra Struer/Thyholm området, uden det dog er et krav.
 • Vi holder ca. 14 møder om året. Hver tredje onsdag fra kl. 8.30‐10. Morgenkaffe fra kl. 8.00. Der er mødefri i juli. Rammer møder ind i helligdage aflyses de også.
 • Der er ikke mødepligt, men det forventes at medlemmer er aktive i netværket. Afbud til møder SKAL meddeles til mødelederen. Er man ikke aktiv og det vurderes, at man blot sidder i netværket for at holde en konkurrent ude, har mødelederen ret til at nægte medlemmet fortsættelse i netværket året efter.
 • Medlemskabet er personligt og følger medlemmet. Hvis et medlem afhænder eller lukker sin virksomhed, kan vedkommende stadig sidde i netværket, medmindre man kommer i konflikt med brancheeksklusiviteten. Man kan også anmode om, at en evt. efterfølger overtager ens plads i netværket.
  Ud over de faste møder, er netværket opdelt i små FOKUS‐grupper som holder møder ude hos de enkelte medlemmer 3‐4 gange om året alt efter temperament.
  Sammensætningen af deltagerne i fokus grupperne skifter hvert år i januar.
 • Desuden er der 1‐2 årlige sociale arrangementer om aftenen. Ét i august måned og/eller nytårstaffel i januar.
  Her er det selvfølgelig frivillig om man vil deltage, men det tilrådes, da det er en god og anderledes måde at lære hinanden at kende på.
 • Mødeåret går fra 1. januar til 31. december.
 • Otto Bundgaard er netværkets faste mødeleder, der sørger for alt det praktiske med indkaldelse, afholdelse, referat, foredragsbooking, medlemsrekruttering o.m.a.
 • Deltagergebyr er pr. 1. januar 2022, kr. 7000,‐ + moms om året. Beløbet opkræves forud for et år ad gangen, i starten af januar og man kan ikke deltage i møder uden betaling har fundet sted.
  Deltagergebyret dækker samtlige fællesmøder, fortæring, foredragsholdere, virksomhedsbesøg, mødeleder m.m. Der kan forekomme mindre brugerbetaling ved de sociale arrangementer.
  Udgifter til evt. fortæring i fokusgrupperne, afholdes af det medlem der afholder mødet.